VOLENKA TELEVÍZIE SENZI


VOLENKA - TELEVIZIA SENZI Netradičná hitparáda ľudových piesní sa v TELEVÍZII SENZI volá VOLENKA. Vyberte si tú svoju, obľúbenú "ľudovku"!.

POČASIE NA SLOVENSKU

SENZIPARÁDA - Pravidlá hlasovania

Hitparáda aktuálnych tanečných šlágrov TELEVÍZIE SENZI s moderátorkou Andreou Fischer. V TELEVÍZII SENZI ju vysielame vždy v sobotu o 10:00 h a v nedeľu o 16:00 h.

Pravidlá hlasovania v diváckej súťaži SENZIPARÁDA televízie Senzi:


• Hlasovanie do súťaže začína vždy v sobotu od 12:00 h – po skončení premiéry relácie v televíznom vysielaní,

• Hlasovanie do aktuálneho kola trvá do najbližšieho utorka (po sobotňajšej premiére) do 12:00 h,

• Hlasuje sa: mailom na adresu: senziparada@senzi.sk,

• V prípade hlasovania mailom je televízny divák automaticky zaradený do žrebovania o vecné ceny a súhlasí so zverejnením svojho mena v televíznom vysielaní,

• Výsledky hlasovania sú zverejnené priamo v televíznom vysielaní relácie a to v premiére v sobotu od 10:00 h, v v nedeľu od 16:00 h, alebo v repríze v stredu od 13:00 h,

• Meno výhercu vecnej ceny je zverejnené priamo v televíznom vysielaní relácie a to v premiére v sobotu od 10:00 h, v v nedeľu od 16:00 h, alebo v repríze v stredu od 13:00 h,

• Do hlasovania sa môže zapojiť ktokoľvek bez obmedzenia veku,

• Do hlasovania sa môže zapojiť ktokoľvek bez obmedzenia štátneho občianstva,

• Hlasovanie je bezplatné,

• Hlasovanie je obmedzené opakovaním a to len jednen krát z jednej IP adresy, resp. z jedneho mailového konta (s rovnakou IP adresou),

• V každom televíznom hlasovaní sú pridané 3 novinky a zároveň sú z hlasovania vyradené 3 skladby, ktoré získali najmenej diváckych hlasov v uplynulom hlasovacom týždni,

• V prípade rovnakého počtu hlasov na najnižších priečkach, vypadáva z hlasovania skladba, ktorá bola v hlasovaní dlhší čas,

• Z hlasovania automaticky vypadávajú skladby, ktoré sa v rebríčku umiestnili počas 6 týždňov. Pri týchto skladbách je umiestnený oznam “NEHLASOVAŤ“. Ide o také skladby, ktoré sa umiestnili v rebríčku na miestach 1 – 15,

• Z hlasovania automaticky vypadávajú skladby, ktoré sa v rebríčku umiestnili na prvých troch miestach v priebehu troch za sebou nasledujúcich týždňoch,

• Skladba, ktorá sa tri krát za sebou umiestnila na prvom mieste, postupuje do špeciálneho vydania relácie Senziparáda,

• Do špaciálneho vydania relácie Senziparáda môže postúpiť aj skladba, ktorá sa v rebríčku neumiestnila na na prvom mieste, ale umiestnila sa v prvej “trojke” a získala najväčší počet hlasov po sčítaní predchádzajúcich hlasovaní,

• Vapadávajúce skladby sú vždy nahradené nasadenými novinkami tak, aby bol počet skladieb v rebríčku vždy 18, teda 15 umiestnených skladieb a 3 noviniek,

• Vysielanie špeciálneho vydania relácie Senziparáda bude avizované vo vysielaní Televízie Senzi,

• V špeciálnych kolách Senziparády nie je možné hlasovať (ide len o prehliadku najúspešnejších skladieb),

• Víťazstvo a umiestnenie v rebríčku televíznej hitparády “Senziparáda” nie je právne ani akokoľvek nárokovateľné,

• Výhra vecnej ceny v televíznej súťaži “Senziparáda” nie je právne nárokovateľná a súdne vymáhateľná.


Telavízia SENZI si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, alebo ich úpravu. K zmene pravidiel, alebo k ich úprave pritom môže dôjsť len mimo hlasovacieho obdobia, pričom o takejto zmene, alebo úprave môžu byť televízny diváci informovaní buď priamo v televíznom vysielaní, alebo prostredníctvom týchto internetových stránok.


Chcete sledovať TELEVÍZIU SENZI teraz cez internet? Klinkite sem!


Ďalšie stránky súvisiace so Senziparádou:


Senziparáda Televízie Senzi tu (klik).
HVIEZDY SENZI TV - TELEVIZIA SENZI

Chcete byť hviezdou televízie senzi?

Všetko je možné. Ak ste speváčka, spevák, alebo hudobná skupina a máte videoklip, ozvite sa nám. A staňte sa hviezdou televíznej obrazovky.

KLIP - VIDEOKLIP - TELEVIZIA SENZI - TV

Potrebujete nakrútiť videoklip do televízie?

Máte perfektné pesničky v štúdiovej kvalite a chýba vám videoklip? Máme pre Vás riešenie. Vyrobíme pre Vás kvalitný videoklip a dostaneme Vás do televízie!

SENZI - TV - SHO - TELEVIZIA SENZI

Chcete spropagovať vašu akciu v televízii?

Pripravujete, alebo organizujete podujatie plné senzi šlágrov a potrebujete ho spropagovať? Zavolajte nám a určite nájdeme najlepšie riešenie.